تبلیغات
دست نوشته های زندگی - بچه ها سلام.
یکشنبه 25 بهمن 1388

بچه ها سلام.

   نوشته شده توسط: قطره باران    

مرا نساختی، خدا ساخت، نه آنچنان که کسی می خواست که من نباشم، کسم خدا بود،

کس بی کسان!

او بود که مرا ساخت، آنچنان که خودش خواست، نه از من پرسید نه از آن

"من دیگرم"

دکتر شریعتی