تبلیغات
دست نوشته های زندگی - دل نوشته ...
چهارشنبه 19 اسفند 1388

دل نوشته ...

   نوشته شده توسط: قطره باران    




یادمان باشد، فردا حتما ناز گل را بکشیم،

      حق به شب بو بدهیم،

و نخندیم دیگر به ترکهای دل هر گلدان،

    و به انگشت نخی خواهیم بست
  
           تا فراموش نگردد فردا!

زندگی شیرین است، زندگی باید کرد...
 
    و بدانم که شبی خواهم رفت،

                 و شبی هست که نباشد، پس از فردایی...